Stará knihovna BraillNet.cz

Speciální systém výhradně určený pro zrakově postižené !

Poslední aktualizace obsahu dne 8.8.2002, aktualiazace stránek dne 21.6.2006.


Podknihovny :

ČASOPISY rozdělené na daná periodika.

KNIHY rozdělené podle témat (většinu z těchto knih už obsahuje po velkém převodu nová knihovna)
Vyhledavaní v knihách (pouze podle názvů souborů)Tato knihovna je speciálním systémem pro zpřístupnění tištěných knih, časopisů a textů pro potřeby zrakově postižených. Jsou v ní ke stažení digitální dokumenty v tzv. "prostém textu".

Pro zřízení přístupu do této staré knihovny pište buď na e-mailovou adresu digitech@braillnet.cz
nebo volejte na telefonní číslo 221 462 482.

Nemáte-li zřízen přístup, pak tato knihovna slouží pouze jako tzv. ukázkový seznam.

Knihovna je také přístupná prostřednictvím FTP protokolu a to na adrese ftp.braillnet.cz (nutno zadat uživatelské jméno a heslo).

Tento systém je v souladu s autorským zákonem číslo 121 / 2000 Sb. §37 odst. 2 písm. c).provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
spravuje Oddělení digitalizace a technické podpory